Please enable JS

طراحی API

طراحی API

 API مخفف application programming interface (رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار) واسطه‌ای است بین یک کتابخانه با برنامه‌هایی که از آن کتابخانه تقاضای سرویس می‌کنند. 

 API ها مثل سرویس هایی هستند که توسط انواع سیستم عامل ها(ios,android,windows,…) قابل استفاده و توسعه میباشد.

توسعه پذیری ، امنیت، post همزمان بطور اتوماتیک در ios, android, web,... از خدمات api میباشد.